Autisme, wat is het?

vrijdag, januari 13, 2017


Kinderen met een stoornis in het autistische spectrum gedragen zich vaak al op jonge leeftijd 'anders'.  Ze maken weinig oogcontact en gebruiken geen signalen die de communicatie kan ondersteunen, denk hierbij bijvoorbeeld aan mimiek en lichaamshouding.

Jonge kinderen zullen normaliter graag hun ervaringen delen, door te wijzen, iets te laten zien en te lachen. Kinderen met autisme zullen hun ervaringen niet delen met anderen. Hij/zij is vaak meer geïnteresseerd in dingen, zoals voorwerpen, dan in mensen. Zo kan het zijn dat hij/zij vaak iets in zijn eentje aan het doen is en dit prima vind.
Het praten komt vaak later op gang, er zijn zelfs kinderen met autisme die nooit zullen gaan praten. Als zij praten kan dit soms op een wat 'vreemde' manier zijn, zoals weinig intonatie en monotoon. Of juist op een heel volwassen manier. Ze verwoorden hun eigen handelingen maar hebben weinig aandacht voor de reacties hierop van anderen en hebben moeite die te begrijpen.
'Papegaaien' komt veel voor, dit is het simpelweg herhalen wat de ander zegt. Hierdoor kunnen kinderen met autisme nogal eens overschat worden omdat ze volwassen taalgebruik laten horen maar niet altijd weten wat ze nu eigenlijk zeggen.
Opvallend is ook het gebruik van de eigen naam in plaats van het woordje 'ik'.

Kinderen met autisme kunnen een sterke fascinatie hebben voor bepaalde objecten of onderwerpen zoals bijvoorbeeld dieren of automerken. Ze weten hier dan vaak erg veel van af.
Ook kan het kind sterk hechten aan vaste rituelen en in paniek raken als hiervan afgeweken wordt.
Autistische kinderen hebben grote moeite met figuurlijke uitspraken zoals bijvoorbeeld 'het regent pijpenstelen'.  Een kind zat dit letterlijk opvatten en niet begrijpen wat je bedoeld.

Natuurlijk zijn deze kenmerken niet voor elk kind hetzelfde. Elke vorm van autisme is namelijk anders en elk kind is uniek. Je hebt veel verschillende vormen en soms kan een kind een combinatie van bepaalde vormen hebben. Veel voorkomende vormen van autisme zijn:

Klassiek autisme:
Dit is de meest ernstige vorm van autisme. Bovenstaande kenmerken zijn vaak te zien bij kinderen met de klassieke vorm. Er is sprake van veel moeite met communicatie, hyperactief of zelfs agressief gedrag. Dwangmatige handelingen zijn vaak sterk aanwezig, net zoals de hang naar structuur en de totale paniek als hiervan afgeweken wordt. Deze vorm van autisme gaat vaak gepaard met een verstandelijke beperking.

PDD-NOS:
Er is sprake van sociale en communicatieve problemen maar in onvoldoende mate om aan de strikte criteria van autisme te voldoen. Om deze reden valt PDD-NOS in de 'restcategorie'. Ook wel een 'aan autisme verwante stoornis'.  Het kind heeft veel moeite zich op anderen te richten en heeft veel problemen in de sociale omgang.

Asperger:
Bij Asperger is er sprake van de typische autistische kenmerken zoals problemen in de sociale omgang en communicatieproblemen. Het verschil is dat kinderen met Asperger goed kunnen praten en leren en vaak een gemiddelde of zelfs hoge intelligentie hebben. Er is wel sprake van moeite met het begrijpen van gesproken taal en te begrijpen wat andere mensen voelen en denken. Ook kan er de neiging zijn heel erg veel te praten over bepaalde interesses. Kinderen met Asperger hebben vaak meer behoefte aan vriendschappen dan kinderen met klassiek autisme.

Stoornis van Rett:
Komt vrijwel uitsluitend voor bij meisjes en wordt zichtbaar tussen de 6 en 18 maanden. Dan vind er een achteruitgang plaats van taal- en handfuncties. Er treden dan karakteristieke handbewegingen op in combinatie met communicatie en sociale stoornissen.

Desintegratieve stoornis:
Er vind eerst een normale ontwikkeling plaats, tot ongeveer de leeftijd van tenminste twee jaar. Daarna treedt er een verlies op van het grootste deel van de vaardigheden.


Bronnen:
mentaalbeter.nl
Liesbeth van Beemen - Ontwikkelingspsychologie

You Might Also Like

0 reacties

Volg ons op facebook

Volg ons op Bloglovin'

Follow