Depressie is geen welvaartsziekte

zaterdag, april 01, 2017Rondom depressie is er nog veel taboe alhoewel men probeert dit taboe steeds meer te doorbreken met landelijke campagnes. Er wordt veelal gedacht dat depressie vooral voorkomt in Westerse welvarende landen, maar is dit wel zo?

Depressie in Nederland
Maar liefst 1 op de 20 Nederlanders worstelen elk jaar met een depressie. Het is hiermee in Nederland dan ook de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Toch wordt er weinig over depressie gesproken. Mensen weten er weinig van, hebben er een bepaald beeld bij of vinden het lastig het onderwerp aan te kaarten.
Depressie en depressieve gevoelens komen zoveel voor, dat recepten over de toonbank vliegen. Maar liefst 1.1 miljoen Nederlanders krijgen antidepressiva op recept.

Depressie als welvaartsziekte?
De impact van depressie neemt wereldwijd toe. Mensen worden ouder en depressie is een chronische ziekte. Er bestaat een 'mental health gap' oftewel een mentale-gezondheidskloof. In lage- en middeninkomenslanden is er amper psychische zorg beschikbaar. In landen zoals India zijn er psychiatrische klinieken waar patiënten leven onder erbarmelijke omstandigheden. Mensen met verstandelijke handicaps en psychische stoornissen zitten hier dicht op elkaar gepakt en worden verwaarloosd. Het lijken wel gevangeniscomplexen.

Er wordt vaak gedacht dat mensen in minder welvarende landen, minder last hebben van depressieve klachten. Zij hebben immers wel wat anders aan hun hoofd, zoals voedsel en een dak boven hun hoofd verkrijgen. Maar dat hier minder mensen met depressies worden geregistreerd, betekent niet dat ze er niet zijn. De gezondheidszorg in deze landen, hebben vaak een minder zorgvuldig registratiesysteem. Juist mensen met een lage sociaal-economische status hebben de grootste kans een depressie te krijgen. Vooral in landen waar er een grote kloof bestaat tussen arm en rijk. Je wordt dan immers meer geconfronteerd met oneerlijkheid en ongelijkheid. Daarnaast is er in deze landen vaak een gebrek aan goede psychische zorg en dit verslechtert de prognose.  Gedragsactivatie
Hoe zou men deze mensen kunnen helpen? Online counseling wordt steeds populairder en schijnt veel positieve effecten te behalen. Nu denken veel mensen dat dit onmogelijk is voor armere landen. Zij hebben toch zeker geen mobieltje of laptop? Maar niets blijkt minder waar. Een computer is inderdaad duur, maar een mobieltje heeft tegenwoordig bijna iedereen. Zelfs mensen die in de woestijn leven, hebben meestal een mobiel. Hierin ligt dan ook een mogelijkheid om mensen te benaderen en mensen die kampen met psychische problemen online counseling te geven.

Depressie-onderzoekster Claudi Bockting, ontwikkelde met haar team een therapie die ze op dit moment aan mensen in Indonesië aanbiedt en onderzoekt. China en Zuid-Afrika zullen hierna volgen. De online behandeling die zij hebben ontwikkelt, laat mensen stap voor stap weer activiteiten ondernemen. Want in beweging blijven is het sleutelwoord. Claudi Bockting: 'Gedurende acht weken doen ze, met begeleiding van een getrainde leek, een online programma dat uit acht modules bestaat: van psycho-educatie en het in kaart brengen van de stemming, tot het uitbreiden van meer plezierige activiteiten en het bedenken van een strategie om een terugval te voorkomen.'
Kortom, de neerwaartse spiraal moet doorbroken worden met gedragsactivatie.

Wat denken jullie? Zal op de langere termijn online counseling in minder welvarende landen, een goede therapie zijn voor mensen met psychische problemen?


Bron: Psychologiemagazine
Afbeeldingen: pixabay.com

You Might Also Like

0 reacties

Volg ons op facebook

Volg ons op Bloglovin'

Follow