Oorzaken en gevolgen van stress

zaterdag, januari 21, 2017

Iedereen ervaart het wel eens: stress. Wat voor de één stress betekent, is voor de ander absoluut geen stress. Sommige mensen hebben een zekere mate van stress nodig om juist energie te halen uit dingen, terwijl andere bij het minste of geringste onderuit gaan. Dit heeft te maken met de verhouding tussen je draagkracht en je draaglast.

Stress kun je op verschillende manieren ervaren. Een stress situatie buiten jezelf of juist een stress situatie binnen jezelf. De manier waarop stress zich uit kan dan ook emotioneel zijn en/of lichamelijk.
Iedereen ervaart in zijn leven op een gegeven moment een bepaalde mate van stress. Zo heb je bepaalde levensgebeurtenissen, ook wel life events genoemd, die in het leven geregeld voor komen en stress geven. Zelfs leuke gebeurtenissen kunnen je stress geven, zoals een bruiloft, vakantie of kerstmis.

In de top 10 van meest stressvolle life events staat:
- Overlijden van een partner
- Echtscheiding
- Overlijden van een nabij familielid
- Persoonlijke verwonding of ziekte
- Huwelijk
- Werkloos worden
- Pensioen
- Seksuele problemen
- Overlijden van een goede vriend(in)
- Verandering van baan

Afkomstig van de social readjustment scale

Behalve belangrijke levensgebeurtenissen, heb je ook dagelijkse gebeurtenissen die een mens veel stress kunnen bezorgen zoals files, geldproblemen, drukte, ruzies enz. Maar in tegenstelling tot de life events zijn hier vaak niet veel aanpassingen voor nodig om het probleem aan te pakken.

Hoe je met stress omgaat, oftewel wat je copingmechanisme is, hangt onder andere af van hoe je de situatie beleeft en beoordeeld en in welke levensfase je je bevindt (leeftijd). Uit onderzoek van Kanner blijkt dat er ook een verschil is tussen mannen en vrouwen. In tegenstelling tot mannen vertoonden vrouwen niet alleen na ergernissen maar ook na positieve voorvallen stress. Dit wijst erop dat vrouwen door zowel positieve als negatieve 'veranderingen' worden beïnvloed.

Hans Selye maakte onderscheid tussen goede en slechte stress. Eustress: stress die gepaard gaat met positieve gevoelens of een toestand van gezondheid, en Distress: stress die vergezeld wordt door negatieve gevoelens en een verstoring van de lichamelijke toestand.

Gevolgen van stress:
Langdurige stress heeft negatieve gevolgen. Het puur fysiologische gedeelte van wat er zich afspeelt in onder andere het centrale zenuwstelsel en sympathische zenuwstelsel en de rol van hormonen zal ik jullie besparen. Het meten van stress is erg complex. Het is moeilijk een causaal verband te leggen tussen stress en ziekte. Hier is ook nog steeds veel onderzoek naar.
Psychologische stress verstoort de werking van het lichaam en heeft gevolgen voor je geestelijk welzijn.

Lichamelijk:
Op korte termijn brengt stress lichamelijke ongemakken met zich mee zoals zweten, hartkloppingen en hyperventilatie. Op lange termijn kun je klachten krijgen zoals slaapproblemen, geheugenproblemen, concentratieproblemen en hoofdpijn.  Je wordt vatbaarder voor ziekten en kunt uiteindelijk zelfs te maken krijgen met ziekten zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Dit kan het geval zijn als er sprake is van hevige chronische stress.

Geestelijk:
Stress kan voor veel problemen zorgen zoals concentratieproblemen, slaapproblemen en geheugenproblemen. Langdurige stress kan resulteren in een burn-out of depressie. Een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) kan zich voordoen na een schokkende gebeurtenis.

Sommige mensen lopen langdurig rond met stress. Wat eerst als een geringe stress wordt ervaren word een opeenstapeling. Soms kan het lang duren voordat iemand onderuit gaat. Het kan ook gebeuren dat een gebeurtenis zo heftig is, dat er acute stress optreedt.

Denk je dat je mogelijk kampt met stress, doe dan de stress test op stresstest.nl,
Of beter nog, ga naar je huisarts en bespreek het! Je kunt er beter op tijd bij zijn voordat dingen niet meer te overzien lijken te zijn.


Bron: Val Morrison & Paul Bennet - Gezondheidspsychologie
Afbeelding: meditatievoordetoekomst.nl

You Might Also Like

0 reacties

Volg ons op facebook

Volg ons op Bloglovin'

Follow